Skoči do osrednje vsebine

Izšel je 5. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije

Izšel je 5. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, ki ga je pripravila Lilijana Žnidaršič Golec. Vodnik je izšel v elektronski obliki in je v celoti je dostopen na spletni strani arhiva.

Zakladnica informacij

Avtorica Lilijana Žnidaršič Golec s 5. zvezkom končuje serijo objav, v katerih so urbarji, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, predstavljeni z vsebinskega, časovnega, oblikovnega in konservatorsko-restavratorskega vidika. Posebnost 5. zvezka je, da sestavljajo na novo popisani urbarji (skupaj 22) le manjši del knjige. Osrednje mesto v 306 strani obsegajočem zvezku zaseda zbir temeljnih podatkov o 2313 urbarjih (tudi štiftnih registrih) in kopijah urbarjev, katerih nadrobnejše popise vsebujejo zvezki 1–5. Zbir podatkov vključuje naslov urbarja v slovenščini, čas nastanka urbarialnih zapisov, signaturo, številko zvezka Vodnika in zaporedno številko urbarja v zvezku. Razmeroma obsežno kazalo v zadnjem delu knjige združuje imena pravnih in fizičnih oseb ali družin ter krajev. V kazalu najdemo osebna in krajevna imena iz naslovov urbarjev, pa tudi tista identifikacijsko relevantna krajevna imena, ki so navedena v opombah.

Vljudno vabljeni k branju.