Skoči do osrednje vsebine

5. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije izšel tudi v tiskani obliki

Izšla je tiskana različica 5. zvezka Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, ki ga je pripravila Lilijana Žnidaršič Golec. Vodnik, ki je pomladi izšel v elektronski obliki in je sedaj na voljo tudi v fizični obliki.

Odslej na voljo tudi tiskana različica

5. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije je odslej na voljo tudi v tiskani obliki. Kot je bilo poudarjeno že ob objavi elektronske različice, se s tem zvezkom končuje serija objav, v katerih so urbarji, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, predstavljeni z več vidikov: vsebinskega, časovnega, oblikovnega in konservatorsko-restavratorskega. Posebnost 5. zvezka je, da zaseda osrednje mesto v njem zbir temeljnih podatkov o 2313 urbarjih (tudi štiftnih registrih) in kopijah urbarjev. Na novo popisani urbarji (skupaj 22) sestavljajo le manjši del knjige. Zbir podatkov vključuje naslov urbarja v slovenščini, čas nastanka urbarialnih zapisov, signaturo, številko zvezka Vodnika in zaporedno številko urbarja v zvezku. Razmeroma obsežno kazalo v zadnjem delu knjige združuje imena pravnih in fizičnih oseb ali družin ter krajev. V kazalu so osebna in krajevna imena iz naslovov urbarjev, pa tudi tista identifikacijsko relevantna krajevna imena, ki so navedena v opombah.

Knjiga, ki jo je pripravila Lilijana Žnidaršič Golec, obsega 306 strani in je na voljo za 24 evrov.