Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

Pristojni smo za krepitev dvostranskih odnosov in stikov ter poglabljanje sodelovanja z državami Afrike, Azije, Bližnjega vzhoda, Severne Amerike, Latinske Amerike in Karibov, Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Oceanije. Pristojni smo tudi za oblikovanje usklajene skupne zunanje in varnostne politike Slovenije.

Uveljavljamo slovenske interese v okviru dvostranskega sodelovanja in pri aktualnih izzivih v mednarodni skupnosti. Odgovorni smo za pripravo in medresorsko usklajevanje stališč do ključnih mednarodnih vprašanj, predstavljanje slovenskih stališč v Evropski uniji in nudenje podpore ter svetovanje zunanjemu ministru pri zasedanjih EU, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko. Vsebinsko usmerjamo delo šestih sektorjev za uresničevanje zunanjepolitičnih ciljev in nudimo podporo pri pripravi ključnih zunanjepolitičnih dokumentov in strategij.

Teme

 • Evropa in evroatlantski prostor

  Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje pa tudi okolje vrednot. Z državami članicami EU vzdržujemo tesne stike in redno sodelujemo. Smo odločna zagovornica širitve EU in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva.

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij, ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. Njena lega nam ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Širši svet

  Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami drugod po svetu. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so pomemben most pri navezovanju odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje pri ohranjanju dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam možnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.

Projekti

 • Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) je neinstitucionaliziran regionalni proces, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država. Njegova osnovna usmeritev je podpora evropski prihodnosti Jugovzhodne Evrope ter povezovanju, varnosti, stabilnosti in gospodarskemu napredku regije.

Sektorji

Iskalnik