Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Pristojni smo za krepitev dvostranskih odnosov in stikov ter poglabljanje sodelovanja z državami Afrike, Azije, Bližnjega vzhoda, Severne Amerike, Latinske Amerike in Karibov, Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Oceanije. Pristojni smo tudi za oblikovanje usklajene skupne zunanje in varnostne politike Slovenije.

Uveljavljamo slovenske interese v okviru dvostranskega sodelovanja in pri aktualnih izzivih v mednarodni skupnosti. Odgovorni smo za pripravo in medresorsko usklajevanje stališč do ključnih mednarodnih vprašanj, predstavljanje slovenskih stališč v Evropski uniji in nudenje podpore ter svetovanje zunanjemu ministru pri zasedanjih EU, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko. Vsebinsko usmerjamo delo šestih sektorjev za uresničevanje zunanjepolitičnih ciljev in nudimo podporo pri pripravi ključnih zunanjepolitičnih dokumentov in strategij.

Teme

 • Evropa in evroatlantski prostor

  Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno, pa tudi vrednotno okolje. Z državami članicami EU vzdržujemo tesen dialog in sodelovanje. Smo tudi odločni zagovorniki širitve EU in zanesljivi člani Severnoatlantskega zavezništva.

 • Soseščina

  Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. To ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

 • Širši svet

  Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami širšega sveta. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so lahko pomemben vzvod odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje na področju ohranjanja dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

 • Tehnična pomoč EU tretjim državam

  EU zagotavlja posebej usmerjeno finančno pomoč državam kandidatkam, državam potencialnim kandidatkam in državam partnericam v podporo njihovim prizadevanjem za pospeševanje političnih, gospodarskih in institucionalnih reform.

Projekti

 • Zaključen

  SEE4Future - Slovensko predsedovanje SEECP

  Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) je neinstitucionaliziran regionalni proces, ki ga koordinira vsakokratna predsedujoča država. Njegova osnovna usmeritev je podpora evropski prihodnosti Jugovzhodne Evrope ter povezovanju, varnosti, stabilnosti in gospodarskemu napredku regije.

Sektorji

Iskalnik