Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Projektna enota za Varnostni svet Organizacije združenih narodov (VS OZN) je v času priprav na članstvo in med članstvom Republike Slovenije (RS) v VS OZN v letih 2024 in 2025 osrednja vhodna in izhodna točka za komunikacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) s Stalnim predstavništvom RS pri OZN v New Yorku (MNY) glede prošenj za gradiva in prispevke ter za pošiljanje navodil in usmeritev glede vseh točk na dnevnem redu VS OZN.

V projektni enoti usklajujemo stališča s pristojnimi notranjimi organizacijskimi enotami MZEZ in po potrebi s pristojnimi resorji Vlade RS. Poleg dnevne komunikacije skrbimo tudi za redne tedenske in mesečne video koordinacijske sestanke med MNY ter relevantnimi notranjimi organizacijskimi enotami MZEZ in diplomatskimi predstavništvi RS.

Obveščamo ministrico in vodstvo MZEZ o aktualnem dogajanju v VS OZN ter pripravljamo predloge za zadeve, ki terjajo odločanje na politični ravni. Skrbimo še za redno obveščanje kabineta predsednika vlade in po potrebi tudi drugih organov.