GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Darovanje delov človeškega telesa (organov in tkiv)

  • Seznam harmoniziranih standardov v podporo Direktivi 2009/48/EU o igračah

    Seznami in evidence | Ministrstvo za zdravje

Varnost in zdravje pri delu

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Zdravila in medicinski pripomočki

Zdravstvena dejavnost

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Živila za posebne prehranske namene