Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za izvajanje evropske kohezijske politike opravljamo naloge, vezane na izvajanje projektov evropske kohezijske politike. Pri načrtovanju kohezijske politike pripravljamo izvedbeni načrt, pri izboru in izvajanju operacij pa izvajamo postopke za potrditev operacij in upravljalna preverjanja zahtevkov za izplačila. Poleg tega finančno spremljamo, poročamo, nadziramo in sodelujemo pri vrednotenju operacij.

Pri izvajanju kohezijske politike sodelujemo z drugimi udeleženci (upravičenci, posredniški organi, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ itd.) in obveščamo javnost o izvajanju operacij. Kohezijska politika EU podpira področje zdravja, ki je ključno za regionalni razvoj in konkurenčnost zaradi zmanjševanj gospodarskih in socialnih razlik. Naložbe zajemajo več različnih področij: starajoče se prebivalstvo Evrope, zdravstvena infrastruktura in trajnostni sistemi, e-zdravje, zdravstveno zavarovanje in programi za promocijo zdravja. Področje zdravja je upravičeno do podpore v okviru več tematskih ciljev kohezijske politike v obdobju 2014–2020.