Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za izredne razmere opravljamo naloge, ki se nanašajo na načrtovanje delovanja in odzivanja zdravstvenega sistema v izrednih razmerah, vključno z večjimi nesrečami oziroma dogodki, in oblikovanje mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti v izrednih razmerah, vključno z dežurnimi zdravniki.

Usklajujemo dejavnosti ob izrednih dogodkih z dispečersko službo zdravstva ter sodelujemo pri pripravi organizacijskih in strokovnih navodil oziroma usmeritev za delovanje nujne medicinske pomoči, helikopterske nujne medicinske pomoči, urgentnih, satelitskih urgentnih centrov, predbolnišnične nujne medicinske pomoči ter prvih posredovalcev (gasilcev, gorskih reševalcev, jamarjev), sil zaščite in reševanja ter Rdečega križa Slovenije. Organiziramo oziroma usklajujemo usposabljanja za izvajalce zdravstvene dejavnosti v izrednih razmerah in pripravljamo protokole za sodelovanje z državnimi organi in drugimi subjekti v izrednih razmerah. Izvajamo tudi nadzor in svetovanje izvajalcem zdravstvene dejavnosti v izrednih razmerah in pripravljamo vsebinske podlage za pripravo predpisov s področja dela.