Skoči do osrednje vsebine

Kazalo

1. Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

Skupni zakoni na področju izobraževanja

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Predpisi na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

2. Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

3. Dokumenti na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Načrt dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob pojavu epidemije

Načrt dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob poplavah

Načrt dejavnosti MIZŠ ob jedrski ali radiološki nesreči

Načrt dejavnosti MVI ob uporabi orožja ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi

4. Drugi predpisi in dokumenti

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ - 16. 10. 2020

Sklep o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih - 30. 10. 2020

Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v VIZ - 5. 11. 2020

Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji

Strategija kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost v vzgoji in izobraževanju 2021-2024

Seznam predpisov

Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

Skupni zakoni

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Seznam vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni".

Podzakonski akti na podlagi ZUOPP-1

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZIMPVI

Ostali skupni podzakonski predpisi

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o glasbenih šolah

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju višješolskega izobraževanja

Dvo- in večstranski dogovori

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih

Podzakonski predpisi, povezani z dejavnostjo na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Podzakonski predpisi, povezani z izobrazbenimi pogoji na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Ostali predpisi, povezani s kadri na področju vzgoje in izobraževanja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

Predlogi predpisov so dostopni na portalu e-Demokracija

Dokumenti na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanje sprejete načrte zaščite in reševanja javno predstaviti.

Drugi predpisi in dokumenti