Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja opravljamo strokovne naloge, ki so predmet dvo- in večstranskega sodelovanja ter evropskih zadev.

Pripravljamo in usklajujemo mednarodne dejavnosti ministra doma in v tujini, usklajujemo pripravo in spremljamo izvedbo sporazumov in drugih dvostranskih aktov na področjih vzgoje in izobraževanja z državami EU in drugimi državami. Spremljamo predloge zakonodajnih in strateških dokumentov Evropske komisije s področja vzgoje in izobraževanja.

Poleg tega vodimo notranje usklajevanje v zvezi z EU ter spremljamo delo in usmerjamo usklajevanje strateških dokumentov in poročil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov za področje izobraževanja.

Bilaterala

Na področju izobraževanja bilateralno sodelovanje poteka na podlagi t.i. krovnih sporazumov med vladama sodelujočih držav, ki navadno poleg izobraževanja obsegajo še področji znanosti in kulture.