Skoči do osrednje vsebine

V sektorju oblikujemo strokovne podlage za sprejemanje političnih dokumentov na področju raziskovalne politike. Pripravljamo zakonske in podzakonske predpise na teh področjih. Vzpostavljamo in izgrajujemo sistem za celovito analiziranje in spremljanje stanja ter razvoja raziskovalne dejavnosti, razvijamo nove instrumente za izvajanje strateških ciljev na področju raziskovanja ter načrtujemo potrebni obseg finančnih sredstev za financiranje teh dejavnosti. Aktivno sodelujemo tudi pri usmerjanju in izvajanju okvirnega programa Obzorje 2020 in evropskih iniciativ kot so ERA-NET, INCO-NET ter JPI (Skupne evropske programske iniciative).

  • Znanost

    Javni raziskovalni zavodi, mesec znanosti, državne nagrade in priznanja na področju znanosti, enake možnosti na področju znanosti, javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij