Skoči do osrednje vsebine

V sektorju oblikujemo strokovne podlage za sprejemanje strateških in programskih dokumentov na področju inovacijske politike. Pripravljamo zakonske in podzakonske predpise za to področje, ki so podlaga za izvajanje inovacijske politike in ustreznih instrumentov. Izvajamo aktivnosti, ki so usmerjene v krepitev raziskovalno-inovacijskega okolja, povečanje učinkovitost javnih naložb v raziskave, razvoj in inovacije ter povezovanje razvojnega in inovacijskega ekosistema.

  • Inovacije

    Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti visokotehnološke družbe in gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za dvig konkurenčnosti podjetij in njihovo uspešno rast na dolgi rok.