Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Naloge sektorja so:
• izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski Uniji in Svetu Evrope (sodelovanje v zakonodajnih postopkih in pogajanjih; priprava in zastopanje stališč do zakonodajnih in drugih aktov ter odprte problematike; sodelovanje v delovnih telesih; komunikacija z evropskimi institucijami);
• priprava pojasnil, tolmačenj; sodelovanje v drugih aktivnostih Evropske Unije in Sveta Evrope s področja pravosodja;
• sodelovanje pri prenosu zakonodaje Evropske Unije v nacionalni pravni red; sodelovanje v predsodnih in sodnih postopkih;
• sodelovanje v številnih drugih mednarodnih organizacijah, kot so Haaška konferenca za mednarodno zasebno pravo (HCCH), Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Organizacija združenih narodov in Komisija Združenih narodov za preprečevanje kriminala in kazensko sodstvo, Mednarodno kazensko sodišče (ICC); vodenje zakonodajnih in drugih aktivnosti v okviru delovnih teles;
• izvajanje aktivnosti na področju bilateralnega sodelovanja; vzdrževanje stalnih bilateralnih stikov; priprava pravnih podlag za sodelovanje; praktično sodelovanje; dogodki na ekspertni in ministrski ravni ipd.;
• sodelovanje z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva na področju zadev Evropske Unije in mednarodnega sodelovanja ter Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Evropski Uniji;
• vodenje aktivnosti v okviru mednarodne razvojne pomoči;
• sodelovanje v medresorskih delovnih skupinah ter povezanih aktivnostih na nacionalnem nivoju;
• priprava raznih mnenj, pojasnil, tolmačenj, poročil, pregledov in drugih gradiv s področja Evropske Unije in mednarodnega sodelovanja;
• spremljanje in analiziranje mednarodnih raziskav na področju delovanja pravosodja;
• druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.«.