Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja kadrovskih virov, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom, izvajamo strokovne naloge s področja javnih naročil in splošnih zadev, kohezijske politike, naloge varnostnega in obrambnega načrtovanja ter zaščite in reševanja, naloge, povezane z varovanjem tajnih podatkov, ter naloge na področju nepremičnin in investicij pravosodnih organov.

Službe sekretariata

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za pravne zadeve in javna naročila

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance in proračun

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za izvajanje kohezijske politike

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za informatiko in ePravosodje

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Projektna enota Učinkovito pravosodje

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Glavna pisarna

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

Projekti

 • Pravosodni sistem ima kot izjemno pomemben strateški in nacionalni dejavnik pomembno vlogo v razvoju Slovenije in Evropske Unije le, če je učinkovit in če obstaja zaupanje v pravosodje. Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja ter temeljni gradnik pravne države.