Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za urbani razvoj in zemljiško politiko skrbimo za vzpostavitev, razvoj in izvajanje ukrepov urbane politike, zemljiške politike, opremljanja stavbnih zemljišč in urbane prenove. Izvajamo aktivnosti za prenos ukrepov za trajnostni urbani razvoj v slovenski pravni red, razvojne dokumente in projekte v okviru strukturne in kohezijske politike. Na področju urbanega razvoja skrbimo tudi za uveljavljanje interesov Slovenije in slovenskih mest na EU in mednarodni ravni ter za ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja mest.

Teme

 • Financiranje projektov urbanega razvoja

  Mestne projekte v javnem interesu je možno financirati na različne načine. Poleg lastnih sredstev občin in sredstev evropske kohezijske politike za urbani razvoj obstajajo tudi alternativni pristopi financiranja, kot je javno-zasebno partnerstvo.

 • Mesta in urbana območja v Sloveniji

  Slovenska mesta so zaposlitvena, izobraževalna, upravna, kulturna in storitvena središča in imajo ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države. V njih živi 50 % prebivalcev Slovenije in dela več kot 90% vseh zaposlenih.

 • Razvrednotena urbana območja

  Razvrednotena območja imajo zaradi neprimerne rabe ali opuščenosti manjšo vrednost zato lahko negativno vplivajo na okolico. S prenovo jih lahko reaktiviramo in tako prispevamo k učinkovit rabi prostora in večji privlačnosti mest za delo in bivanje.

 • Teritorialni dialog z mesti

  Prek teritorialnega dialoga z mesti širimo razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter povezujemo različne deležnike urbanega razvoja med seboj.

 • Trajnostne urbane strategije

  Dobra podlaga za uspešen razvoj mest in celovit pristop k načrtovanju ter izvajanju naložb v mestih so trajnostne urbane strategije in spremljanje razvoja mest.

 • Urbana agenda Evropske unije

  Okvir za usmerjanje razvoja mest predstavlja Urbana agenda EU, ki se izvaja prek tematskih partnerstev, v katerih sodelujejo tudi slovenski predstavniki.

 • Urbani razvoj in kohezijska politika

  Podpora trajnostnemu urbanemu razvoju z možnostjo financiranja projektov v slovenskih mestih s sredstvi evropske kohezijske politike.

 • Mednarodni urbani razvoj

  Skrb za prenos znanj in ukrepov trajnostnega razvoja mest v naš prostor in za uveljavljanje interesov Slovenije in slovenskih mest na mednarodni in EU ravni.

 • Zemljiška politika

  Z zemljiško politiko usklajujemo javne koristi in zasebne interese v prostoru. Z ukrepi ustvarjamo pogoje za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami, delovanje trga zemljišč in posledično vzdržen prostorski razvoj.