Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za graditev zagotavljamo normativne pogoje za kvalitetno in varno gradnjo, vodimo postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena. Spremljamo stanje in pripravljamo rešitve s področja graditve ter seznanjamo upravne organe in strokovna združenja s predpisi in dobro prakso s področja graditve objektov.

Teme

  • Graditev

    Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Objekt je narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli in je sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami.

Iskalnik