GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za graditev zagotavljamo normativne pogoje za kvalitetno in varno gradnjo, vodimo postopke izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte državnega pomena. Spremljamo stanje in pripravljamo rešitve s področja graditve ter seznanjamo upravne organe in strokovna združenja s predpisi in dobro prakso s področja graditve objektov.