Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za odpadke skrbimo za spremljanje stanja in pripravo strateških rešitev na področju odpadkov ter pripravljamo in spremljamo izvajanje predpisov s področja odpadkov. Pripravljamo strokovne podlage za urejanje področja javnih služb ravnanja z odpadki, sodelujemo pri vodenju postopkov podeljevanja koncesij izvajalcem javnih služb in izvajamo strokovni nadzor s področja koncesij in javnih služb.

Iskalnik