GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sektor koordinira izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področij nacionalne varnosti in obrambe. Usmerja in usklajuje obrambno načrtovanje ter zagotavlja povezanost nacionalnega procesa obrambnega načrtovanja s procesom v Natu in EU. Pripravlja dolgoročne obrambne načrte in srednjeročne programe. Sodeluje pri obrambnem načrtovanju ter poročanju Nata in EU. Pripravlja Poslovni plan ministrstva z vsemi sestavinami ter pripravlja in usklajuje poslovna in letna poročila ministrstva. Spremlja uresničevanje in usklajuje poročanje o ciljih na ravni ministrstva, ki temelji na merjenju uspešnosti in učinkovitosti.

Sektor za strateško in poslovno planiranje je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.