Skoči do osrednje vsebine

Sektor skladno z obveznostmi članstva v Natu sodeluje pri načrtovanju, usklajevanju in oblikovanju obrambne politike. Pripravlja in usklajuje stališča ministrstva na področjih delovanja Nata ter strokovna gradiva za odločanje tako na ministrski kot na nacionalni ravni. Analizira delo v delovnih telesih Nata in usmerja delo predstavnikov Republike Slovenije v njih. Sodeluje pri pripravi nacionalnih stališč z vidika aktivnosti Republike Slovenije v Natu.

Sektor za NATO je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.