Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za rudarstvo v skladu z veljavnimi predpisi in strateškimi dokumenti izvajamo upravne in druge naloge na področju rudarstva.

Pripravljamo predloge predpisov in državne rudarske strategije, smernice in mnenja s področja rudarstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem, vodimo postopke za pridobitev rudarskih pravic za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, sklepamo koncesijske pogodbe, izdajamo odločbe o odmeri rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo pridobivalnih prostorov ter spremljamo njihova plačila, izvajamo prekrškovne postopke, izvajamo strokovne izpite s področja rudarstva in vodimo imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.

Teme

  • Rudarska pravica

    Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene.