Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za regionalni razvoj se osredotočamo na načrtovanje regionalnega razvoja, izvajanje državnih programov in izvajanje evropskih programov.

Z vizijo udejanjanja regionalizma v danih razmerah uresničujemo zastavljene strateške cilje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in oblikujemo regionalno politiko vlade. Spodbujamo trajnostni razvoj vseh regij, tako razvojnih kot tudi kohezijskih, v najširšem pomenu. S tem aktiviramo zmogljivosti slovenskih regij in ukrepe endogene regionalne politike, s poudarkom na instrumentih regionalne politike v obmejnih problemskih območjih in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Sektorji direktorata

Teme in projekti

 • Regionalni razvoj

  Spodbujanje regionalnega razvoja, kohezijski regiji v Sloveniji, razvojne regije

 • Spodbujanje regionalnega razvoja

  Notranja regionalna politika zasleduje teritorialne razvojne cilje. Odločitve so sprejete na nižjih ravneh, država pa določi pogoje in primere, v katerih daje soglasje k odločitvam. Pri horizontalni regionalni politiki je poudarek na usklajevanju državnih razvojnih politik, ki imajo močan regijski učinek.

 • Kohezijski regiji v Sloveniji

  Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, se razvojne regije povezujejo v kohezijski regiji.

 • Razvojne regije

  Razvojne regije niso pokrajine in nimajo neposredno voljenih predstavnikov, so pa v vsaki izmed dvanajstih razvojnih regij vzpostavljene institucije regionalne politike, ki opravljajo svoje poslanstvo in naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.