Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Direktoratu za regionalni razvoj se osredotočamo na načrtovanje regionalnega razvoja, izvajanje državnih programov in izvajanje evropskih programov.

Z vizijo udejanjanja regionalizma v danih razmerah uresničujemo zastavljene strateške cilje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in oblikujemo regionalno politiko vlade. Spodbujamo trajnostni razvoj vseh regij, tako razvojnih kot tudi kohezijskih, v najširšem pomenu. S tem aktiviramo zmogljivosti slovenskih regij in ukrepe endogene regionalne politike, s poudarkom na instrumentih regionalne politike v obmejnih problemskih območjih in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Sektorji direktorata

Teme in projekti

 • Regionalni razvoj

  Spodbujanje regionalnega razvoja, kohezijski regiji v Sloveniji, razvojne regije

 • Spodbujanje regionalnega razvoja

  Notranja regionalna politika zasleduje teritorialne razvojne cilje. Odločitve so sprejete na nižjih ravneh, država pa določi pogoje in primere, v katerih daje soglasje k odločitvam. Pri horizontalni regionalni politiki je poudarek na usklajevanju državnih razvojnih politik, ki imajo močan regijski učinek.

 • Kohezijski regiji v Sloveniji

  Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, se razvojne regije povezujejo v kohezijski regiji.

 • Razvojne regije

  Razvojne regije niso pokrajine in nimajo neposredno voljenih predstavnikov, so pa v vsaki izmed dvanajstih razvojnih regij vzpostavljene institucije regionalne politike, ki opravljajo svoje poslanstvo in naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.