Skoči do osrednje vsebine

V okviru Sektorja za upravljanje izvajamo naloge s področja upravljanja nepremičnin, med katere sodijo naloge, ki zagotavljajo tako dejansko kot pravno urejenost nepremičnin.

Skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja zajema predvsem pripravo in izvedbo vseh faz postopkov, ki se nanašajo na pripravo in pregled pogodb in aneksov k pogodbam: za najem, leasing ali oddajo nepremičnin v najem, prodajo, nakup, menjavo nepremičnin oziroma za opravljanje upravniških storitev, vzdrževanje, varovanje (fizično in tehnično), dobavo energentov, komunalnih storitev, čiščenja in drugih storitev, vse za nepremičnine, ki sodijo v naše področje dela. Za urejanje lastninske pravice in drugih lastninsko-pravnih razmerij vlagamo predloge na sodišču in sodelujemo v sodnih postopkih v povezavi z nepremičninami in investicijami, ki so v upravljanju ministrstva.

Za namen upravljanja objektov smo določeni skrbniki posameznih lokacij, kjer organi delujejo, in pogodb, ki so vezane na centralizirane objekte, organe. Nadzorujemo izvajanje pogodb, preverjamo in potrjujemo račune, ki izhajajo iz navedenih pogodb, spremljamo stanje osnovnih sredstev centraliziranih objektov in vršimo postopke javnega naročanja za redno in investicijsko vzdrževanje objektov. Skrbimo za poenotenje standardov na vseh centraliziranih organih na način, da vodimo velika javna naročila, celostno preverjamo situacije na organih po Sloveniji tako v smislu zasedenosti in izkoristka poslovnih prostorov kot tudi enotnega javnega naročanja izvedbenih del. Ker imamo celostni pregled nad najetimi poslovnimi prostori, skrbimo tudi za to, da so cene najema čim bolj poenotene in jih znižujemo. Preverjamo nepremičninsko stanje v regiji in skušamo združevati poslovne prostore v skupne najete ali lastne prostore, odpravljamo najemna razmerja z nakupi nepremičnin, če je z vidika ravnanja z javnimi sredstvi to bolj smotrno.

Sektor je bil vzpostavljen v letu 2015, ko je Vlada RS pričela s pripravo projekta centraliziranega upravljanja z nepremičninami, v katerih delujejo ministrstva in organi sestavi, ter določila, da Ministrstvo za javno upravo z letom 2016 postane novi upravljavec omenjenega nepremičnega premoženja.

Organizacijske enote sektorja