Skoči do osrednje vsebine

Naša primarna naloga je skrb za pravno urejenost nepremičnin.

Osnovna naloga oddelka sta strokovna pomoč in celostna pravna podpora pri upravljanju poslovnih nepremičnin ter učinkovito in gospodarno urejanje vseh premoženjsko pravnih razmerij, vezanih na nepremičnine, za potrebe centraliziranih organov. Navedeno zahteva redno in dosledno skrb za pravno urejenost nepremičnin in aktov, vezanih na posamezno nepremičnino ter spremljanje obstoječega stanja. Poenotenje, enaka obravnava istovrstnih stanj in posledično enaka obravnava uporabnikov objektov, je hkrati tudi eden izmed osnovnih ciljev centraliziranega upravljanja z nepremičninami. Na zakonodajnem področju oddelek podaja mnenja, predloge in sodeluje pri pripravi zakonodaje z delovnega področja. Sicer pa sodeluje in aktivno razvija dobro prakso s preostalimi organizacijskimi enotami direktorata in ministrstva ter zunanjimi uporabniki.