Skoči do osrednje vsebine

Naša primarna naloga je skrb za funkcionalno urejenost nepremičnin, skrbno in gospodarno izvajanje pogodb, nadzor in spremljanje stanja osnovnih sredstev centraliziranih objektov.

Za namen upravljanja objektov smo določeni skrbniki posameznih lokacij, na katerih imajo sedeže državni organi, in skrbimo za pravilnost izvajanja pogodb, ki so vezane na delovanje oziroma izvajanje delovnih nalog centraliziranih organov. V zvezi s tem je naša primarna naloga skrb za pravno in funkcionalno urejenost nepremičnin, skrbno in gospodarno izvajanje pogodb ter nadzor in spremljanje stanja osnovnih sredstev centraliziranih objektov.

Obenem na oddelku za upravljanje v sodelovanju z Direktoratom za javno naročanje izvajamo skupna javna naročila za dobavo blaga in storitev ter s tem dosegamo njihovo poenotenje in nižje cene.

Centralizirano gospodarjenje s poslovnimi prostori državne uprave nam omogoča tudi večji pregled nad zasedenostjo poslovnih prostorov, pripravo optimalnejših selitvenih načrtov organov državne uprave s ciljem njihove umestitve na enotne lokacije, kar posledično lahko privede do prodaje morebitnega odvečnega nepremičnega premoženja ali odpovedi najemnih pogodb. Centraliziran sistem zagotavljanja poslovnih prostorov na podlagi najemnih razmerij omogoča tudi pregled nad cenami najemov po celotnem teritoriju in zagotavlja boljše pogajalsko izhodišče s potencialnimi pa tudi z obstoječimi najemodajalci. Eden od ciljev Oddelka za upravljanje je dajanje pobud oziroma predlogov za selitve organov iz najemnih prostorov v proste kapacitete lastnih poslovnih prostorov. V zvezi s tem skrbimo tudi za optimalno zasedenost objektov in  poenotenje cen najetih prostorov s  ciljem doseganja najugodnejših cen najetih prostorov.