Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V sektorju upravljamo s stanovanji, ki jih v najem oddaja Stanovanjska komisija Vlade RS, počitniškimi kapacitetami Ministrstva za javno upravo in garažami. Upravljanje pomeni celovito skrb za pravno in dejansko urejenost nepremičnin, kar zajema vpis lastniškega stanja v zemljiški knjigi in urejenost vpisov v vseh ostalih javnih evidencah ter funkcionalno urejenost nepremičnin.

V sektorju opravljamo tudi strokovno administrativne naloge za Stanovanjsko komisijo Vlade RS, pripravljamo gradiva za seje Stanovanjske komisije ter realiziramo sprejete sklepe tega delovnega telesa vlade. Pripravljamo in smo skrbniki najemnih pogodb za oddajo stanovanj v najem, izvajamo primopredaje in oglede stanovanj na terenu, skrbimo za vzdrževanje stanovanj, da je najemnikom omogočena njihova normalna raba. Povezano s tem celostno skrbimo tudi za urejanje razmerji z vsemi dobavitelji in upravniki večstanovanjskih stavb. Poleg navedenega skrbimo tudi za sistemsko urejenost področja oddaje službenih stanovanj v najem.

V sektorju izvajamo počitniško dejavnost našega ministrstva, kar zajema pripravo internega akta, izvedbo razpisov v letni in zimski  sezoni za oddajo počitniških kapacitet v najem, ter oddajo enot izven razpisa. Ves čas skrbimo za vitalizacijo nepremičnega premoženja, ki ga imamo v upravljanju, z načrtovanjem in prodajo neperspektivnih nepremičnin in nakupom ali pridobivanjem novih, s ciljem smotrnega in gospodarnega ravnanja z nepremičninami.