Skoči do osrednje vsebine

Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije

Naloge

Stanovanjska komisija opravlja sledeče naloge:

 • odloča o dodelitvah in zamenjavah službenih stanovanj v upravljanju Ministrstva za javno upravo,
 • določa višino tržne najemnine,
 • odloča o potrebnosti nakupov in prodaj službenih stanovanj,
 • predlaga nakupe, prodaje in lastniške zamenjave službenih stanovanj,
 • predhodno obravnava in podaja mnenja o razpolaganju in pridobivanju službenih stanovanj,
 • predhodno obravnava Strategijo ravnanja s službenimi stanovanji,
 • predhodno obravnava Stanovanjski pravilnik.

Sestava komisije

 • minister za javno upravo, predsednik
 • generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, namestnik predsednika
 • minister za notranje zadeve, član
 • minister za obrambo, član
 • minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član
 • minister za okolje in prostor, član
 • minister za izobraževanje, znanost in šport, član

Dodelitev stanovanj

S fondom stanovanj, ki jih v najem dodeljuje stanovanjska komisija, upravlja Ministrstvo za javno upravo. Upravičenci za dodelitev stanovanj v najem so javni uslužbenci, ki so zaposleni v organih državne uprave (z izjemo Policije in Slovenske vojske) in funkcionarji.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo