GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Ključne naloge, ki jih izvajamo v direktoratu, obsegajo sistemsko ureditev javnega naročanja v Republiki Sloveniji (priprava predpisov s področja javnega naročanja, usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom, sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja, priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij), izvajanje naročil za potrebe Ministrstva za javno upravo in skupnih javnih naročil, standardizacijo tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za značilne vrste javnih naročil, razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja in nudenje pomoči naročnikom in gospodarskim subjektom, ki izvajajo javna naročila oziroma pri njih sodelujejo. V okviru direktorata delujejo trije sektorji in dva oddelka.

Organizacijske enote direktorata

Novice Direktorata za javno naročanje