Skoči do osrednje vsebine

Na Upravni akademiji pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja in strokovne izpite za javne uslužbence z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela kot tudi za njihov osebni razvoj. Vsebine stalno posodabljamo v skladu s potrebami in skrbimo za uvajanje sodobnih oblik usposabljanj.

Usposabljanja iz redne ponudbe:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv
 • seminarji in delavnice (področje zakonodaje, uslužbenskega sistema, javnih financ, upravljanja podatkov, pridobivanje različnih veščin in spretnosti)
 • tečaji tujih jezikov

Usposabljanja iz projektov:

 • program usposabljanj za pripravo na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021
 • programi v okviru projekta ESS – Usposabljanje za vodenje v upravi, Usposabljanje za zaposlene v kadrovskih službah, Integriteta v javni upravi, Kakovost idr.

Strokovni izpiti in priprave nanje:

 • strokovni izpit iz upravnega postopka
 • strokovni izpit za inšpektorja
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
 • strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Področja in teme

 • Usposabljanje javnih uslužbencev

  Razpon znanj in veščin, ki jih pri svojem delu potrebujejo javni uslužbenci, je vsak dan večji. Za spoprijemanje z izzivi sodobne, hitro spreminjajoče se digitalne družbe, sta poleg formalne izobrazbe potrebna vseživljenjsko usposabljanje in prenašanje znanja med različnimi generacijami in področji dela.