Skoči do osrednje vsebine

Na Upravni akademiji pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja in strokovne izpite za javne uslužbence z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela kot tudi za njihov osebni razvoj. Vsebine stalno posodabljamo v skladu s potrebami in skrbimo za uvajanje sodobnih oblik usposabljanj.

Usposabljanja iz redne ponudbe:

  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv
  • seminarji in delavnice (področje zakonodaje, uslužbenskega sistema, javnih financ, upravljanja podatkov, pridobivanje različnih veščin in spretnosti)
  • tečaji tujih jezikov

Usposabljanja iz projektov:

  • program usposabljanj za pripravo na predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021
  • programi v okviru projekta ESS – Usposabljanje za vodenje v upravi, Usposabljanje za zaposlene v kadrovskih službah, Integriteta v javni upravi, Kakovost idr.

Strokovni izpiti in priprave nanje:

  • strokovni izpit iz upravnega postopka
  • strokovni izpit za inšpektorja
  • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
  • strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
Iskalnik