GOV.SI

Zakonodaja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Kazalo

1. Veljavni predpisi s področja izobraževanja

Skupni zakoni na področju izobraževanja

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Zakoni na področju visokošolskega izobraževanja

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Temeljni predpisi na področju delovanja ENIC-NARIC centra

Predpisi na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

2. Veljavni predpisi s področja znanosti

Zakoni, resolucije in programi

3. Veljavni predpisi s področja športa

Zakoni na področju športa

4. Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa

Seznam predpisov

Veljavni predpisi s področja vzgoje izobraževanja

Skupni zakoni

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Seznam vseh podzakonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni".

Podzakonski akti na podlagi ZUOPP-1

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZIMPVI

Ostali skupni podzakonski predpisi

Zakoni na področju predšolske vzgoje

Podzakonski predpisi na področju predšolske vzgoje

Zakoni na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o glasbenih šolah

Zakoni na področju srednješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakoni na področju višješolskega izobraževanja

Podzakonski predpisi na področju višješolskega izobraževanja

Zakoni na področju visokošolskega izobraževanja

Podzakonski akti na področju visokošolskega izobraževanja

Ustanovitveni akti javnih visokošolskih zakonov

Ustanovitveni akti drugih javnih zavodov na področju visokega šolstva

Dvo- in večstranski dogovori

Zakoni na področju izobraževanja odraslih

Podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih

Temeljni predpisi na področju delovanja ENIC-NARIC centra

Ostali predpisi, ki so povezani z delovanjem ENIC-NARIC centra

Podzakonski predpisi, povezani z dejavnostjo na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Podzakonski predpisi, povezani z izobrazbenimi pogoji na področju kadrov v vzgoji in izobraževanju

Ostali predpisi, povezani s kadri na področju vzgoje in izobraževanja

Veljavni predpisi s področja znanosti

Zakoni, resolucije in programi

Kolektivne pogodbe

Ustanovitveni akti javnih zavodov

Podzakonski predpisi na področju znanosti

Podzakonski predpisi na področju znanosti

Veljavni predpisi s področja športa

Zakoni na področju športa

Pozakonski predpisi na področju športa

Pozakonski predpisi na področju športa

Predlog predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa

  • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi - 1. 7. 2019 (pdf); rok za zbiranje pripomb na eDemokraciji je 14. 7. 2019.