Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za cestni promet smo odgovorni za nemoteno in učinkovito izvajanje cestnega prevoza. Pripravljamo zakonske podlage za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov. V delovno področje oddelka sodi tudi sodelovanje s pristojnimi zbornicami in združenji ter nevladnimi organizacijami s področja prometa pri iskanju praktičnih rešitev v smislu zmanjševanja administrativnih ovir in večje učinkovitosti. V področje mednarodnega sodelovanja spada usklajevanje in sklepanje mednarodnih pogodb in njihova implementacija v okviru rednih sestankov mešanih komisij (skupnih odborov).