Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Sektorju za rudarstvo v skladu z veljavnimi predpisi s področja rudarstva, z Državno rudarsko strategijo in drugimi strateškimi dokumenti izvajamo upravne naloge in ukrepi na področju rudarstva.

V sektorju pripravljamo predloge, predpise in strateške dokumente s področja  rudarstva. Ob tem sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov. Pripravljamo predloge državne rudarske strategije, spremljamo delo izvajalca rudarske javne službe, vodimo upravne postopke s področja dela zakona, ki ureja rudarstvo, spremljamo plačila rudarskih koncesnin in rezervacij za sanacijo, vodimo register pooblaščenih oseb v rudarstvu, spremljamo in analiziramo poslovanje zapiralnih del Rudnika Trbovlje - Hrastnik in opravljamo strokovno-upravna dela za komisijo za strokovne izpite v rudarstvu.

Upravni postopki potekajo v zvezi s: 

 • pridobitvijo dovoljenj za raziskovanje mineralnih surovin,
 • pridobitvijo koncesij za izkoriščanje mineralnih surovin,
 • skladnostjo z dokumenti urejanja prostora,
 • podaljšanjem časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje,
 • prenosom rudarske pravice za izkoriščanje,
 • plačevanjem rudarske koncesnine ter zagotavljanjem in plačevanjem rezerviranih sredstev za sanacijo,
 • pridobivanjem mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del in melioracij,
 • popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del. 

Izvajamo tudi prekrškovne postopke, strokovne izpite ter vodimo imenik pooblaščenih oseb za področje rudarstva. 

Teme

 • Rudarstvo

  Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem mineralnih surovin in obsega iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter opustitev izkoriščanja mineralne surovine.