Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V skladu z veljavnimi predpisi, energetskimi načeli Slovenije, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom ter sprejetimi akcijskimi načrti in operativnimi programi v direktoratu zagotavljamo izvajanje upravnih nalog in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. Direktorat zagotavlja tudi izvajanje upravnih nalog in ukrepov na področju rudarstva.

Na direktoratu  v okviru zgoraj navedenih področij izvajamo  predvsem naslednje splošne naloge:

  • nadziramo  delovanje gospodarskih javnih služb, sodelujemo  pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov;
  • pripravljamo nacionalne programe in predpise  na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajamo, koordiniramo in sodelujemo  pri spodbujevalnih programih teh politik;
  • odločamo  v upravnih postopkih na I. in II. stopnji;
  • sodelujemo  pri pripravi gradiv za Državno pravobranilstvo RS v sodnih postopkih;
  • spremljamo predpise EU, prilagajamo nacionalno zakonodajo,  sodelujemo  pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, pripravljamo  stališča Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter druge mednarodne obveznosti iz področja dela direktorata;
  • dvostransko in večstransko sodelovanje (na področju energije).

 

Okvir delovanja Direktorata za energijo je zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike:

  • zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo;
  • povečanje energetske učinkovitosti;
  • oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.

Sektorji direktorata