Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za pravne in mednarodne energetske zadeve nadziramo delovanje gospodarskih javnih služb, sodelujemo pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za načrtovanje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov.

Pripravljamo državne programe in predpise na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, pripravljamo strateške in razvojne dokumente ter izvajamo, usklajujemo spodbujevalne programe teh politik in sodelujemo pri njih. Odločamo v upravnih postopkih na I. in II. stopnji, sodelujemo pri pripravi gradiv za Državno odvetništvo Republike Slovenije v sodnih postopkih, spremljamo predpise EU, prilagajamo notranjo zakonodajo ter sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov. Opravljamo tudi spremljajoče in podporne aktivnosti pri organizacijskih in strokovno-tehničnih nalogah, ki so skupnega pomena za vsa področja dejavnosti direktorata.

Pripravljamo predloge stališč Republike Slovenije za delo v organih in delovnih telesih EU ter izvajamo druge mednarodne obveznosti s področja dela direktorata. Prav tako pokrivamo tudi vidike dvostranskega in večstranskega sodelovanja na področju energije.