Skoči do osrednje vsebine

V Službi za splošne zadeve in informatiko izvajamo naloge pisarniškega poslovanja ter naloge sprejemne in informacijske pisarne, pa tudi evidentiranje in klasificiranje vseh zadev in dokumentov, ki jih ministrstvo sprejme ali nastajajo pri njegovem delu. Tekoče urejamo dokumentarno in arhivsko gradivo ter opravljamo naloge odpreme, razdeljevanja pošte in drugih kurirskih storitev.

Organiziramo, vodimo in izvajamo kontrolo opravil, vezanih na vzdrževanje in varovanje prostorov in opreme v prostorih ministrstva. Načrtujemo nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev, razen osnovnih sredstev informacijske tehnologije.

Vzdržujemo informacijsko in komunikacijsko strojno opremo ter programsko opremo na računalnikih in strežnikih ter lokalni mreži. Skrbimo pa tudi za področje stacionarne in mobilne telefonije ter za vzdrževanje in razvoj sistema za evidentiranje delovnega časa.

Izvajamo pomoč pri uporabi aplikacij zaposlenim na ministrstvu ter skrbimo za stalno izobraževanje in praktično usposabljanje zaposlenih, pomagamo pa tudi pri urejanju spletnih strani ministrstva.