Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Pravni službi vodimo in odločamo v upravnih postopkih na drugi stopnji v zadevah s področja tržne inšpekcije in o zadevah iz pristojnosti ministrstva, kadar za vodenje ali odločanje v upravnem postopku ni pristojna druga notranja organizacijska enota ministrstva. Vodimo in odločamo tudi v prekrškovnih postopkih iz pristojnosti ministrstva.

Pravna služba je splošna pravna podpora ministru, vsem direktoratom in službam ministrstva ter organom v sestavi ministrstva pri opravljanju strokovnih nalog ter pri pripravi predlogov zakonskih besedil in izvedbenih predpisov s celotnega delovnega področja ministrstva. V Pravni službi upravljamo tudi odnose z Državnim odvetništvom.

Usklajujemo naloge na področju informacij javnega značaja ter izvajamo naloge iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pripravljamo in izvajamo javna naročila v skladu s sprejetim pravilnikom, od priprave primerne dokumentacije do vodenja postopka. Vodimo tudi arhiv dokumentacije o javnih naročilih. Pripravljamo interne predpise in sodelujemo pri pripravi zakonodaje s področja javnih naročil.