Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za regionalni razvoj se osredotočamo na načrtovanje regionalnega razvoja, izvajanje državnih programov, izvajanje evropskih programov, delujemo pa tudi na področju podjetništva, zadružništva in gospodarske demokracije. 

Z vizijo udejanjanja regionalizma v danih razmerah uresničujemo zastavljene strateške cilje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in oblikujemo regionalno politiko vlade. Spodbujamo trajnostni razvoj vseh regij, tako razvojnih kot tudi kohezijskih, v najširšem pomenu. S tem aktiviramo zmogljivosti slovenskih regij in ukrepe endogene regionalne politike, s poudarkom na instrumentih regionalne politike v obmejnih problemskih območjih in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Sektorji direktorata