Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo izvajamo naloge, ki so usmerjene v vzpostavitev kakovostnega in vsem dostopnega sistema oskrbe za starejše od 65 let. Ta sistem sestavljajo prepletajoče se socialnovarstvene storitve, kot sta institucionalno varstvo in pomoč družini na domu, ter različni socialnovarstveni programi, ki jih izvajajo pretežno nevladne organizacije.

Med naše naloge spadata tudi storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institut družinskega pomočnika, ki sta namenjena osebam z motnjo v duševnem in/ali telesnem razvoju. Osredotočeni smo na zagotavljanje javne mreže služb in izvajalskih organizacij na področju socialnega varstva, domovi za starejše, varstveno-delovni centri, centri za usposabljanje in posebni socialni zavodi, v skladu s strateškimi razvojnimi dokumenti, sprejetimi na ravni države.

Deinstitucionalizacija je širši družbeni proces, katerega končni cilj je vzpostavljen sistem skupnostnih služb, individualno prilagojenih uporabnicam in uporabnikom, ki je sposoben prilagajanja spremembam in novim potrebam.

Sodelujemo tudi pri oblikovanju in izvajanju projektov s področja evropskih skladov in drugih programov EU ter pri poročanju o njih.

Organizacijski enoti direktorata

 • Sektor za upravljanje izvajalskih organizacij

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Projektna enota za izvedbo deinstitucionalizacije

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo

  Štukljeva 44
  1000 Ljubljana