Skoči do osrednje vsebine

V projektni enoti od junija 2017 vodimo projekt »Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije«, s katerim smo razvili in vzpostavili celovit sistem socialne aktivacije. Sistem zagotavlja transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki vstopajo v programe socialne aktivacije namenjene osebam, katere so dolgotrajno brezposelne in/ali dolgotrajno prejemajo socialno denarno pomoč in imajo različne kompleksne socialne problematike, hkrati pa povezujemo vse relevantne institucije. Projekt se zaključi oktobra 2022.

Z okrepljenim povezovanjem različnih deležnikov zagotavljamo prepoznavanje oseb in njihovo usmerjanje v sistem socialne aktivacije. S celovitim pristopom prispevamo k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb.

Centri za socialno delo

  • Centri za socialno delo

    Centri za socialno delo (CSD) so osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Strokovni delavci na CSD-jih zagotavljajo različne oblike pomoči vsakomur, ki se znajde v življenjski stiski in potrebuje strokovno pomoč. Na CSD-jih se uveljavlja tudi pravice iz starševskega varstva, družinskih prejemkov ter pravice iz javnih sredstev.