Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela urejamo zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, kolektivne pogodbe, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter varnost in zdravje pri delu.

Temeljna naloga direktorata je priprava zakonodaje oziroma izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne pogoje dela. Na direktoratu spremljamo in analiziramo konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD), pa tudi smernice in priporočila Evropske unije, saj težimo k temu, da bi bila nova zakonodaja s tega področja čim bolj prilagojena evropskim delovnopravnim standardom. 

Pripravljamo tudi mnenja o uporabi posameznih določb zakonodaje s svojega področja dela. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage ter izdajanje izvršilnih predpisov in standardov, spremljamo in ocenjujemo stanje na trgu dela ter na tej podlagi pripravljamo rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu, izvajamo pa tudi naloge, vezane na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev.

Področja in teme

 • Delovna razmerja in druge oblike dela

  Delovna razmerja, pogodbe o zaposlitvi, pravice in dolžnosti delavcev, delovna zakonodaja, raznolike oblike dela

 • Upokojitev

  Pokojnine, pokojninska doba, letni dodatek, pokojninsko in invalidsko zakonodaja, obvezno zavarovanje, poklicno zavarovanje.

Organizacijske enote direktorata

 • Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za pokojnine in pravice iz dela

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za varnost in zdravje pri delu

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Sektor za analize in razvoj

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana