Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela urejamo zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, kolektivne pogodbe, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter varnost in zdravje pri delu.

Temeljna naloga direktorata je priprava zakonodaje oziroma izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne pogoje dela. Na direktoratu spremljamo in analiziramo konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD), pa tudi smernice in priporočila Evropske unije, saj težimo k temu, da bi bila nova zakonodaja s tega področja čim bolj prilagojena evropskim delovnopravnim standardom. 

Pripravljamo tudi mnenja o uporabi posameznih določb zakonodaje s svojega področja dela. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage ter izdajanje izvršilnih predpisov in standardov, spremljamo in ocenjujemo stanje na trgu dela ter na tej podlagi pripravljamo rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu, izvajamo pa tudi naloge, vezane na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev.

Področja in teme

  • Delovna razmerja in druge oblike dela

    Delovna razmerja, pogodbe o zaposlitvi, pravice in dolžnosti delavcev, delovna zakonodaja, raznolike oblike dela

  • Upokojitev

    Pokojnine, pokojninska doba, letni dodatek, pokojninsko in invalidsko zakonodaja, obvezno zavarovanje, poklicno zavarovanje.

Organizacijske enote direktorata