Skoči do osrednje vsebine

Romunija

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

Varnost potovanj v Romunijo v času epidemije COVID-19

Zadnja posodobitev: 12. 02. 2021
Status: veljavno od 13. 02. 2021

Na kratko

 • Prehajanje meje za državljane RS:
  Ob vstopu odrejena karantena.

 • Zahtevan test za prehod meje?: 
  Ne (razen ob uveljavljanju izjem).

 • Trajanje karantene: 
  (A) 14 dni
  (B) 10 dni, v primeru opravljanja testiranja RT-PCR na 8. dan karantene – v primeru negativnega rezultata se karantena z 10. dnem prekine.
  (C) 10 dni v primeru, da ima oseba ob vstopu v državo s sabo negativni izvid PCD (max. 72 ur od testiranja), če prihajaš iz države večjega epidemiološkega tveganja (Slovenija)

 • Izjeme ob omejenem prehajanju meje: 
  V primeru, da oseba obišče Romunijo za največ 72 ur, lahko zaprosi, da se karantena ne odredi. Zahtevan je negativni rezultat testa RT-PCR, ki mora biti opravljen znotraj EU in ne sme biti starejši od 72 ur.

 • Tranzit: 
  Dovoljen po trasah, označenih na spodnji tej povezavi - tranzit Romunije
 • Povezava do javno objavljenih pravnih aktov ali obvestil o spremembi režimov:
  Epidemiološki režim v Romuniji 

Vstopanje prebivalcev Slovenije v Romunijo 

Republika Slovenija je trenutno na romunskem seznamu epidemiološko tveganih držav.

Splošne omejitve in postopki:

 • ob vstopu v Romunijo bo vstopajoči preverjen s strani inšpektorjev Direktorata za javno zdravje (DSP). Če kaže specifične klinične simptome okužbe z novim koronavirusom mu lahko oblast vstop prepovedo;
 • ob vstopu bo vstopajoči moral navesti obdobje in fizični naslov bivanja v Romuniji ter kontaktne podatke (mobilno tel. št., elektronski naslov);
 • od vstopu je osebi, ki prihaja iz Slovenije odrejena 14-dnevna karantena (glej spodaj za posebnosti in izjeme)

Predstavitev dokumentov romunskim oblastem: Izvid testa PCR mora biti na dokumentu, izdanem v jeziku matične države IN v angleškem jeziku. Lahko je natisnjen ali v el. obliki. Test mora biti opravljen v pooblaščenem laboratoriju in mora vsebovati identifikacijske osebne podatke vstopajočega. Če imajo vstopajoči s seboj otroke, mlajše od 3. let, za te otroke dokazilo o opravljenem testu ni potreben.

Pogoji za oprostitev karantene: Karantene so oproščeni tisti vstopajočim, ki so v zadnjih 90. dneh preboleli okužbo s SARS CoV-2 in lahko to dokažejo z uradnim zdravniškim dokumentom. Potrdilo o okužbi mora biti starejše od 14 dni. Karantene so oproščeni tudi tisti vstopajoči, ki so prejeli oba odmerka cepiva, od prejema drugega odmerka pa je preteklo najmanj 10 dni. Tudi to je potrebno dokazati z uradnim dokumentom, oz. spričevalom o cepljenju.

Pogoji za skrajšano karanteno: Če vstopajoči v Romunijo ob vstopu predstavi negativni izvid testiranja PCR, opravljenega največ 72 ur pred prihodom na romunsko mejo (v primeru potovanja z zasebnim prevoznim sredstvom), oz. 72 ur pred vkrcanjem v sredstvo javnega mednarodnega prevoza, se vstopajočemu izreče ukrep izolacije za 10 dni. Brez negativnega PCR testa je ta ukrep izrečen za 14 dni.

Izjema za nujna potovanja (poslovni, družinski, zdravstveni razlogi): Izolacija na naslovu prebivanja v Romuniji se izjemoma ne odredi, če vstopajoča/i romunskim organom predloži negativni izid testa RT-PCR, ki ni starejši od 72 ur in je bil izveden kjerkoli znotraj EU. Vstopajoča/i za dodelitev izjeme potrebuje utemeljene razloge (vabilo romunskega podjetja, naročilo na zdravniški poseg oz. pregled, tehten družinski razlog) , hkrati pa bo moral/a podpisati izjavo na lastno odgovornost, da bo ozemlje Romunije zapustil/a najkasneje v 72 urah. Kršenje te izjave predstavlja kaznivo dejanje, ki se lahko kaznuje z zaporno kaznijo.

Obiski Slovenije s strani slovenskih državljanov s prebivališčem v Romuniji: Slovenci s prebivališčem v Romuniji lahko potujejo v Rep. Slovenijo. Dokler se le-ta nahaja na romunskem seznamu epidemiološko nevarnih držav, bodo ob vrnitvi v Romunijo podvrženi zgoraj opisanemu režimu izolacije na domu, razen v primeru, če je bil obisk Rep. Slovenije poslovne ali zdravstven narave (potreben je dokument, ki to dokazuje – vabilo na sestanek, poslovna pogajanja, oz. zdravniško potrdilo) in je trajal največ 7 dni.

Obveznosti pravnih oseb, ki opravljajo mednarodni potniški promet 

Mednarodni prevozniki v potniškem prometu so od potnikov dolžni zahtevati predložitev negativnega izvida, v nasprotnem primeru morajo potnikom prepovedati vkrcanje v prevozno sredstvo, ki potuje v Romunijo. Vkrcanje v prevozno sredstvo se dovoli tudi potnikom, ki so v zadnjih 90. dneh preboleli okužbo s SARS CoV-2 in lahko to dokažejo z uradnim zdravniškim dokumentom. Potrdilo o okužbi mora biti starejše od 14 dni. Vkrcanje se dovoli tudi potnikom, ki so prejeli oba odmerka cepiva, od prejema drugega odmerka pa je preteklo najmanj 10 dni, kar lahko dokažejo z uradnim dokumentom.


Splošni ukrepi veljavni za celo državo

 • obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih prostorih, v sredstvih javnega prevoza in na prostem, kjer se na istem mestu zberejo več kot trije ljudje, ki niso iz istega gospodinjstva (postajališča javnega prevoza, kioski s prodajnim okencem ipd.)
 • sredstva za dezinfekcijo rok morajo biti na voljo v vseh prostorih, kjer se izvaja komercialna dejavnost, pa tudi v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb;
 • v zaprtih komercialnih prostorih (trgovine, restavracije, bari, hoteli) se izvršuje splošno pravilo kapacitete, ki število strank omejuje z uporabno površino, v prostoru je lahko ena stranka na 4m2, nujno vzdrževanje varnostne razdalje vsaj 1,5m;
 • kopališča so zaprta, fitnes centri obratujejo pod posebnimi pogoji;
 • kulturne dejavnosti (gledališča, kinematografi, prireditve) obratujejo pod posebnimi pogoji.

Specifični ukrepi veljavni v posameznih okrožjih 

Območja Romunije, kjer je pojavnost bolezni večja od 1,5 okuženih na 1000 prebivalcev:

 • obvezna uporaba zaščitne maske na prostem;
 • prepoved gostinskih dejavnosti v zaprtih prostorih (restavracije, bari, nakupovalna središča), hotelski gostinski prostori so na voljo le gostom hotela, ne splošni javnosti;
 • dodatne omejitve za gledališča, kinematografe, prireditve;

Območja Romunije, kjer je pojavnost bolezni večja od 3 okuženih na 1000 prebivalcev:

 • prepoved obratovanja gledališč, kinematografov, prepoved organizacije javnih in zasebnih prireditev v komercialnih prostorih;
 • omejitev obratovanja storitev lokalne uprave (izpiski iz registrov, izdajanje osebnih listin ter prometnih in vozniških dovoljenj, spremembe naslovov, ipd.);
 • popolne lokalne karantene posameznih občin, kjer je pojavnost bolezni znatno višja od povprečne pojavnosti v okrožju.

Vstop v državo

Slovenski državljani za vstop v Romunijo vizuma ne potrebujejo. Slovenski državljani lahko potujejo v Romunijo z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico.

Splošni nasveti za popotnike

Cestnine

V Romuniji je za uporabo cest obvezno plačilo cestnine. Ta se ne nanaša samo na avtoceste, temveč tudi na hitre ciste in vse nacionalne ceste (z oznako DN in številko, primer DN1), četudi gre pri le-teh za dvopasovnice. Cestnina se plača v obliki nakupa vinjete, ki se imenuje Rovinieta in je v tiskani obliki, torej je ni treba lepiti na vetrobransko steklo. Vezana je na reg. št. vozila in št. VIN. Preverjanje Roviniete poteka preko kamer, na več kontrolnih točkah po državi. Za razliko od nekaterih drugih držav, roviniete ni potrebno kupiti pred ali takoj po vstopu na ozemlje Romunije. Po zakonu je potrebno imeti veljavno rovinieto na dan začetka uporabe romunskih plačljivih cest, kar v praksi pomeni, da se rovinieta lahko kupi do 23:59 ure na dan vstopa v državo in velja od dne nakupa. Naprodaj je na vseh romunskih črpalkah za gorivo, možen pa je tudi spletni nakup (povezava spodaj).

Na določenih mostovih v Romuniji je obvezno plačilo mostnine. Primeri so: avtocesta A2 Bukarešta – Constanta (most Cernavoda), mejni prehod z Bolgarijo Giurgiu-Ruse (most čez Donavo), mejni prehod z Bolgarijo Calafat-Vidin (most čez Donavo).

E-nakup roviniete

Prometni prekrški

V Romuniji v veliki meri veljajo enaki zakoni o varnosti v cestnem prometu kot drugod po Evropi (krovna zakonodaja na  spodnji povezavi). Zakonodaja ob prekrških predvideva denarne sankcije, kazenske točke in kazni prepovedi vožnje po romunskem ozemlju za obdobje med 30 in 90 dni, ki vključujejo fizični odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje izrečene kazni. V primeru tujih državljanov je možna vrnitev zaseženega voz. dovoljenja pred iztekom izrečene kazni prepovedi vožnje, v skladu z določili Dunajske konvencije o cestnem prometu (42. člen, točka a – na spodnji povezavi).

V Romuniji je v praksi nična toleranca do alkohola za volanom. Skladna s tem je zakonodaja, ki prepoveduje vožnjo v vseh primerih, ko je vsebnost alkohola v telesu višja od 0,00 g/l krvi. Prisotnost alkohola v krvi do 0,80 g/l se smatra kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo in prepovedjo vožnje, vključno z odvzemom voz. dovoljenja. Organ lahko na lastno pobudo odredi odvzem krvi za pridobitev natančnejših toksikoloških podatkov. Vožnja v stanju, ko je prisotnost alkohola 0,81 g/l ali več se uvršča med kazniva dejanja in predvideva sodno obravnavo. Sodna praksa v teh primerih odraža nično toleranco do alkohola za volanom. Tudi v primerih, ko ni prišlo do prometne nesreče in je bila vožnja pod vplivom večje količine alkohola ugotovljena med rutinskim pregledom, imajo romunska sodišča prakso storilcem dodeljevati najmanj pogojne zaporne kazni za obdobje 6 mesecev. V primerih povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola pa storilcu zapor skoraj zagotovo ne uide.

Pritožbe zoper odločbe o prekrških se v Romuniji vlagajo izključno na okrožnih sodiščih okrožja, kjer je bil sporni prekršek ugotovljen. Za pritožbe zoper prekrške veleposlaništvo nima pristojnosti. Zaradi zapletenosti romunskega sodnega sistema priporočamo angažma lokalnega odvetnika, ki bo tujo stranko zastopal v pritožbenem postopku.

Zdravstvene storitve

Čeprav ima Romunija državni zdravstveni sistem, je trg zdravstvenih storitev že dolga leta liberaliziran. Vzporedno z državnimi bolnišnicami, klinikami in ambulantami, obstajajo tudi zasebne, ki v večji meri nudijo hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, ki niso nujne, hkrati pa so na zasebnih klinikah v večini tudi veliko boljši materialni pogoji (čistoča, oprema, možnost uporabe ang. jezika). Zasebni zdravstveni sistem pa ne ponuja nujne zdravniške pomoči, v smislu urgence (ko gre za poškodbo oz. bolezen, ki zahteva nujni sprejem v bolnišnico). V nujnih primerih je vedno najboljši obisk oddelka za nujne sprejeme (romunska okrajšava: UPU) okrožnih državnih bolnišnic, ki se nahajajo v glavnih mestih posameznih okrožij. Za ambulantne primere pa so ob državni na voljo tudi zasebne mreže zdravstvenih storitev, ki imajo ambulante. oz. klinike v vseh večjih romunskih mestih. Tri največje so: Regina Maria, Medicover, Medlife – povezave spodaj).

Mreže zasebnih zdravstvenih ponudnikov v Romuniji

Uporabni kontakti

Konzularna pomoč

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije. Kaj lahko in česa ne morejo za vas storiti različne vrste slovenskih predstavništev, si preberite v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Splošna opozorila

Južno in jugozahodno Romunijo občasno prizadenejo manjši potresi, ki pa ne povzročijo znatnejše škode.


Priporočamo, da upoštevate naslednje napotke pred potovanjem.

Informacije o morebitnih obveznih in priporočljivih cepljenjih so na voljo na spletni strani Zdravi na pot in nazaj.

Splošno opozorilo o nevarnosti terorizma.