Skoči do osrednje vsebine

Madžarska

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Vstop na Madžarsko

Slovenski državljani za vstop na Madžarsko vizuma ne potrebujejo.

Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopajo z veljavno osebno izkaznico in tam, na podlagi tega dokumenta, bivajo do treh mesecev.

Konzularna pomoč

Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo ali konzulat Republike Slovenije. Kaj lahko in česa ne morejo za vas storiti različne vrste slovenskih predstavništev, si preberite v rubriki Pomoč slovenskih predstavništev v tujini.

Splošna opozorila in nasveti

Zdravstveno zavarovanje 

Slovenske zavarovane osebe so v času zasebnega in službenega potovanja, strokovnega izpopolnjevanja, študija in iskanja zaposlitve kot brezposelne osebe v drugi državi članici EU in EGP od 1. junija 2004 dalje upravičene do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz zdravstvenih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici. Pravico do navedenih zdravstvenih storitev lahko zavarovane osebe uveljavljajo na podlagi evropske kartice zdravstenega zavarovanja in sicer neposredno pri zdravnikih, ki so del javne zdravstvene mreže. Zavarovane osebe so na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do zdravstvenih storitev pod pogoji, kot jih določa nacionalna zakonodaja določene države članice za svoje državljane, kar pomeni, da so tudi zanje obvezna določena doplačila oz. participacije, v kolikor tako določajo predpisi države članice, kjer se uveljavlja storitev.

Stalno bivanje v državah članicah EU in EGP

Slovenske zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in se za stalno preselijo v drugo državo članico EU in EGP, lahko uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev na način in v obsegu, ki ga določajo pravni predpisi v državi bivanja. To pravico lahko uveljavljajo na podlagi prijave v zavarovanje za tujino, ki jo izvede pristojna območna enota ali izpostava ZZZS.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani ZZZS.

Potovanje z malimi živalmi

Na podlagi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za nekomercialne premike živali, se za potovanje s hišnimi živali potrebuje:

  • mednarodni potni list za hišne živali, v katerem mora biti vpisano cepljenje proti steklini, ki mora biti starejše od enega meseca in ne sme biti starejše od enega leta,
  • žival mora biti označena z elektronskim mikročipom ali z vidno tetovirano številko.

Potovanje mladoletnih oseb

Potovanje mladoletnih oseb s spremstvom

Mladoletne osebe, ki na Madžarsko potujejo s spremstvom staršev oz. zakonitega zastopnika, morajo imeti za potovanje pri sebi veljavni potni list oz. osebno izkaznico.

V primeru, da mladoletno osebo spremlja nekdo, ki ne predstavlja staršev oz. zakonitega zastopnika, svetujemo, da ima mladoletna oseba poleg veljavnega potovalnega dokumenta pri sebi potrdilo staršev oz. zakonitega zastopnika (vsaj v angleškem jeziku), v katerem naj bodo navedeni kontaktni podatki (telefon, naslov). Na podlagi teh podatkov lahko v primeru suma protipravnega odvzema otroka pristojni mejni organi preverijo dejansko situacijo.

Potovanje mladoletnih oseb brez spremstva

V primeru potovanja mladoletnih oseb brez kakršnega koli spremstva svetujemo, da ima oseba pri sebi enako potrdilo staršev oz. zakonitega zastopnika, kot v primeru spremstva odrasle osebe, ki ne predstavlja staršev oz. zakonitega zastopnika (glej prejšnjo točko). 

Potovanje mladoletnih oseb v organizirani skupini

V primeru potovanja mladoletne osebe v organizirani skupini, ki jo spremlja učitelj, mora imeti mladoletna oseba s seboj veljavni potovalni dokument (potni list, osebna izkaznica). V kolikor gre za državljana države, ki ima vizumsko obveznost za schengenski prostor, potem za tovrstne primere veljajo določbe Sklepa EU št. 94/795/JI).

Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila na Madžarskem

Od 1. julija 2013 je na Madžarskem uveden sistem elektronskega cestninjenja, ki je sorazmeren s prevoženo razdaljo. Obveznost plačevanja cestnine se nanaša na tovorna in vlečna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t – vključno s sedlastimi vlačilci – ter kombinacije vozil, sestavljene iz omenjenih vozil, ki jim je dodana prikolica ali polprikolica.

Višina cestnine je sorazmerna s prevoženo razdaljo in je odvisna od tipa uporabljene ceste (hitra ali glavna cesta), od razreda vozila (J2, J3, J4) in okoljevarstvenega (emisijskega) razreda vozila.

Oblike plačila cestnine

Relacijska karta: za občasne uporabnike, ki poznajo načrtovano pot, je priporočen nakup relacijske karte. Uporabniki cest imajo možnost načrtovanja poti in nakupa relacijske karte v sistemu HU-GO na spletnem portalu za stranke na spletni strani www.hu-go.hu ali pri terminalih na prodajnih točkah, označenih z nalepko HU-GO. Seznam prodajnih točk je dostopen na omenjeni spletni strani HU-GO. V Republiki Sloveniji je relacijsko karto mogoče kupiti na bencinskih servisih Murska Sobota, Lormanje, Dolga vas in Pince (v smeri Madžarske).

Relacijska karta velja izključno za načrtovano pot za enkratno uporabo in v eno smer. Karto je treba kupiti pred uporabo cestninskih cest.

Naprava GO-Box: Za pogoste uporabnike je priporočljiv način prijave z napravo GO-Box. Naprave GO-Box zagotovijo podjetja, ki opravljajo storitev spremljanja flot (t. i. posredniki za prijave) in so sklenila pogodbo z družbo ÁAK Zrt. Seznam ponudnikov spremljanja flot, ki so sklenili pogodbo s ponudnikom cestninskih storitev (ÁAK Zrt.), si lahko ogledate na strani www.hu-go.hu.

Način plačila

Kot registrirani uporabnik: registrirani uporabniki cest lahko izberejo možnost vnaprejšnjega plačila, kar pomeni, da se na tekoči račun, ki je bil odprt pri registraciji, vnaprej naloži denar. Če se prijava opravlja s pomočjo GO-Boxa, sistem cestnino po prevoženi razdalji avtomatsko odšteje od dobroimetja. Dobroimetje se lahko poveča s plačilom (z bančno kartico, kartico za gorivo, gotovino) na prodajnih točkah oziroma z bančno kartico na portalu www.hu-go.hu. Povečanje dobroimetja je mogoče tudi z bančnim nakazilom.

Kot neregistrirani uporabnik: uporabniki, ki niso registrirani v sistemu HU-GO, lahko kupijo izključno relacijske karte. Cestnino lahko plačajo osebno na prodajnih točkah s plačilnimi sredstvi, ki so jim na voljo (gotovina, bančna kartica, kartica za gorivo itn.) ali prek spleta na strani www.hu-go.hu z bančno kartico.

Splošni varnostni nasveti

Najpogostejši primeri so odtujitve denarnic v večjih mestnih središčih, zato je priporočljivo, da ste pri uporabi javnega prevoza, v nakupovalnih središčih ali na drugih območjih z visoko koncentracijo ljudi pozorni na vašo denarnico, dokumente, torbico in druge osebne predmete. Ne menjavajte denarja na ulici in ne nosite veliko denarja s seboj po mestu.

Ne puščajte dragocenosti ali osebnih predmetov v avtomobilu, ker bi slednje lahko bilo povod za vlom v vozilo. Avtomobili višjih cenovnih razredov so lahko pogostejše tarče kraj, zato svetujemo previdnost in parkiranje na varovanih parkiriščih.

Taksi je priporočljivo naročati po telefonu in sicer uveljavljene taksi službe. S tem se izognete možnosti, da bi na cesti naleteli na "zasebni taksi", ki zaračunava pretirane cene.

V restavracijah in barih se priporoča naročanje z jedilnega lista oz. menija, na katerem so razvidne cene. Tako se lahko izognete neprijetnim situacijam zaradi zaračunanja previsokega računa.

Če boste vključeni v policijsko zadevo bodisi kot oškodovanec, kot priča ali zaradi kateregakoli drugega razloga, lahko zaprosite za konzularno pomoč veleposlaništva.