GOV.SI

1. seja SZT

Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana
Prva seja Sveta za znanost in tehnologijo (SZT) v novi sestavi, za mandatno obdobje od 4. julij 2019 - 4. julij 2023, bo izvedena 11. septembra 2019.

Gradivo za sejo:

Programi dela javnih raziskovalnih zavodov za obdobje 2019-2023