Skoči do osrednje vsebine

Zaprosilo za mediacijo

Bistvo posredovanja projektne enote v sporu je, da gre za alternativno (torej nesodno) razreševanje spora, v katerem se spor skuša rešiti v neformalnem postopku s pomočjo tretje, nevtralne osebe, ki poskuša stranki (delavca in delodajalca) privesti do sporazumne rešitve, usmerjene v prihodnost. Posredovalec oziroma mediator je nevtralen, ne razsoja in ne sprejema zavezujoče odločitve, pač pa poskuša v strukturiranem postopku pripeljati stranki do razrešitve spora v medsebojno korist. S strankama se posredovalec oziroma mediator srečuje na skupnih (ko sta prisotni obe stranki) in po potrebi tudi na ločenih (ko je prisotna Le ena od strank) srečanjih. Podrobnejšo strukturo postopka posredovalec oziroma mediator pojasni strankama na uvodnem srečanju.

S posredovanjem v sporu nimata delavec in delodajalec nobenih stroškov, ker se vsi stroški krijejo s sredstvi projekta.

Način izvedbe

Vlogo je potrebno poslati po E-pošti na naslov gp.irsd@gov.si, navadni pošti ali osebno na naslov: Projektna enota za izvajanje projektov, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

  • Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Operacija je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.