Skoči do osrednje vsebine

V projektni enoti od januarja 2017 vodimo projekt »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, s katerim krepimo svetovalno in posredovalno vlogo Inšpektorata za delo. To dosegamo s spodbujanjem uporabe in promocijo izvajanja posredovanja v reševanju sporov med delavcem in delodajalcem ter z nudenjem pomoči udeleženim na trgu dela pri njihovem zagotavljanju dostojnega dela svojim zaposlenim, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov. Ta projekt bomo zaključili predvidoma novembra 2022. Aktivnosti so zlasti namenjene delodajalcem. Posebno pozornost namenjamo manjšim delodajalcem, ki imajo zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov praviloma omejene možnosti za tovrstno preprečevanje delovnih sporov. Aktivnosti projekta so namenjene tudi osebam, ki vstopajo v delovna razmerja, inšpektorjem za delo in drugim, ki jih to zanima. Projekt temelji na dveh glavnih aktivnostih, na eni strani na promociji in spodbujanju uporabe instituta posredovanja v sporu med delavcem ter delodajalcem, na drugi strani pa na dejavnostih za opolnomočenje deležnikov na trgu dela pri zagotavljanju varnega in zdravega dela zaposlenih.

Projekti

  • Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Operacija je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.