Skoči do osrednje vsebine

Vračanje sredstev za socialnovarstvene programe za leto 2021

V primeru vračanja neporabljenih sredstev za socialnovarstvene programe, sofinancirane za leto 2021, se prijavitelji obrnite na skrbnika pogodbe za leto 2021.

Način izvedbe

Vračilo sredstev za socialnovarstvene programe, ki so bili sofinancirani za leto 2021, opravite v proračun RS (Izvrševanje proračuna RS).

TRR in sklici za vračilo sredstev:

 1. JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI - proračunska postavka PP170083
  TRR: 01100-6300109972
  model: 18
  SKLIC: 26115-7141998-17008321
 2. RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI - proračunska postavka PP170082
  TRR: 01100-6300109972
  model: 18
  SKLIC: 26115-7141998-17008221

Po vračilu sredstev pošljite na ministrstvo, na e-naslov: gp.mddsz(at)gov.si, fotokopijo plačilnega naloga s pripisom z navedbo imena programa in številko pogodbe.