Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o izvajanju socialnovarstvenega programa

Sofinancirani socialnovarstveni programi skladno s pogodbo o sofinanciranju oddajajo polletna, vmesna in končna poročila o izvajanju programa. 

Način izvedbe

Polletna in vmesna poročila se oddajajo po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.

Končna poročila se pošlje po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. 

Obrazci za poročila