Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco ribiških plovil

Lastnik ribiškega plovila, ki želi plovilo vpisati v evidenco ribiških plovil, posreduje na gp.mkgp@gov.si naslednje podatke:

  • registrsko številko in ime ribiškega plovila;
  • 12-mestno oznako plovila (CFR), razen v primeru prvega vpisa v evidenco ribiških plovil;
  • podatke o lastniku in uporabniku ribiškega plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča za fizično osebo oziroma podjetje in sedež ter matično številko za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik ali uporabnik tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca).

Lastnik rabljenega ribiškega plovila pa navede še:

  • podatke, ki omogočajo sledljivost prodaje rabljenega ribiškega plovila, ki je že bilo vpisano v evidenco ribiških plovil druge države članice ali
  • poda pisno izjavo, da rabljeno plovilo ni bilo nikoli vpisano v evidenco ribiških plovil druge države članice.