Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče invalidne osebe). Vlogi za uveljavljanje pravice je potrebno priložiti:

  • dokumentacijo o zdravstvenem stanju,
  • izjavo izbranega družinskega pomočnika, da želi invalidni osebi nuditi pomoč, na podlagi katere bo invalidska komisija lahko pripravila mnenje, ali izbrani družinski pomočnik upravičencu lahko nudi potrebno pomoč,
  • obrazce za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Obrazci za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ter za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika