Skoči do osrednje vsebine

Prijava za sodelovanje v programu Prodex

Raziskovalno-razvojne organizacije (RRO) in podjetja lahko prijavijo raziskovalno-razvojni (RR) projekt v okviru programa PRODEX. Gre za »razvoj znanstvenih poskusov« (»development of scientific experiments«) – v kontekstu znanstvenih vesoljskih programov potekajočih ali načrtovanih misij Evropske vesoljske agencije - ESA (v nadaljevanju: Agencija).

Raziskovalno-razvojne organizacije (RRO) in podjetja lahko prijavijo raziskovalno-razvojni (RR) projekt v okviru programa PRODEX. Gre za »razvoj znanstvenih poskusov« (angleško: »development of scientific experiments«) – v kontekstu znanstvenih vesoljskih programov potekajočih ali načrtovanih misij Evropske vesoljske agencije - ESA (v nadaljevanju: Agencija). Agencija objavlja misije na svoji spletni strani.

Agencija v programu Prodex ne objavlja razpisov - »povabil k ponudbam« (angleško: »invitation to tender« – ITT) kot jih na drugih področjih, ampak občasne »najave priložnosti« (angleško: »announcement of opportunities«), zato se morebitni prijavitelji lahko prijavijo kadarkoli, zlasti ob objavah teh najav priložnosti. Slovenija je konec leta 2016 prijavila svoj 5-letni vložek v program PRODEX v višini 1.000.000 EUR za obdobje 5 let, to je v povprečju po 200.000 EUR letno v obdobju 2017 – 2021. Konec leta 2022 je na razpolago še okrog 200.000 EUR. Slovenija je za naslednje petletno obdobje dala na razpolago nov vložek, objavljen na ministrskem Svetu ESA novembra 2022.

Prednostna področja

Splošna prednostna področja so zlasti biološke vede (vede o življenju) v povezavi z vesoljem; fizikalne vede v povezavi z vesoljem; opazovanje Zemlje; vesoljske vede (raziskovanje vesolja). Povezava s konvencionalnimi vedami, kot so npr. fizika, kemija, biologija, strojništvo; pa tudi svojstvene posebne raziskave. Druga področja niso vnaprej izključena, priporoča se, da predlog projekta predlagano temo posebej utemelji.

Vrste projektov

Projekti so lahko:

  • eksperimentalne študije;
  • predrazvojne dejavnosti;
  • priprava celovite znanstvene naprave;
  • prispevek k znanstveni napravi za misijo ESA ali za misijo, ki jo vodijo mednarodni partnerji (npr. NASA ali Roskosmos);
  • dejavnosti obdelave podatkov;
  • poskusi v zvezi z mikrotežnostjo, ki bi se izvajali na Mednarodni vesoljski postaji;
  • druge dejavnosti.

Smernice za sodelovanje v programu PRODEX SLOVENIJA