Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev lahko opravljajo zdravstvene organizacije ali posamezniki, ki pridobijo ustrezno pooblastilo.

Pooblastilo pridobijo od ministrstva, pristojnega za zdravje, če izpolnjujejo predpisane pogoje:

  • so usposobljeni oziroma imajo zaposlenega zdravnika specialista s področja medicine dela z veljavno licenco, ki je usposobljen za opravljanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev,
  • imajo ustrezno opremo, prostore in kadre (lastne ali pogodbene) za izvajanje   zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev in
  • pridobijo pozitivno mnenje Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji na podlagi mnenja razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela.

Pooblastilo se izda za določeno obdobje, vendar za največ tri leta.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev

Pozitivno mnenje URSVS

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS) na osnovi strokovnega mnenja razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela pripravi mnenje, na podlagi katerega minister, pristojen za zdravje, za opravljanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev pooblasti zdravnike.

Dokazila

Pozitivno mnenje URSVS

Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev mora imeti pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki ga pridobi, če izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in opravljenega ustreznega usposabljanja. 

Podrobneje

Pooblastilo za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Stroški postopka

Upravna taksa za vlogo in odločbo: 22,66 €

Pravno varstvo

Oblika pravnega varstva: Pritožba

Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje

Register dovoljenj