Skoči do osrednje vsebine

Pobuda za inšpekcijski nadzor

Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za javni sektor, prišlo do nepravilnosti.

Pobuda za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek. Postopek inšpekcijskega nadzora uvedemo vedno le po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega nadzora, je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne pobude, odločilna inšpektorjeva presoja. Inšpektor pobudnika obvesti ali bo nadzor uveden.

Nadzor, ki ga izvajamo na Upravni inšpekciji in Inšpekciji za sistem javnih uslužbencev ni upravni postopek, ampak pomeni obliko notranjega nadzora nad poslovanjem inšpekcijskih zavezancev (uporabnikov proračuna). Pobudnik posledično nima položaja stranke v tem postopku ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva.

Inšpektorji smo dolžni varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih se opravlja inšpekcijski nadzor.